Pomniki przyrody warto zobaczyć

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie ( art. 40 ustawy o ochronie przyrody).

Warto wejść na stronę Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w swoim miejscu zamieszkania. Można dowiedzieć się, gdzie znajdują się pomniki przyrody i zabrać rodzinę na wycieczkę.

„Pomniki przyrody w województwie podkarpackim” :

  • Dąb Aleksander,
  • Dąb Chrześcijanin,
  • Dąb Poganin,
  • Głaz w Iwierzycach,
  • Głaz w Strzegocicach,
  • Diabli Kamień (Folusz).

Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku. Dla dębu jest to 300 cm.

Dąb „Wincenty”, który rośnie w lesie „Dębina” od 1966 roku jest pomnikiem przyrody, ma około 400 lat, 545 cm obwodu pnia i około 28 m wysokości.

simplelife