Rozalijka – Mała Święta

Rozalijka jest dla mieszkańców Wrocanki i okolic opiekunką od wszelkiego zła, chorób, klęsk żywiołowych, katastrof i innych nieszczęść. Zawsze, jak przejeżdżam obok źródełka, widzę kilka osób przy studzience, napełniają oni swoje butelki wodą, i modlą się, bo wierzą, że woda ma uzdrawiającą moc. Z przekazów ludowych zachowało się przekonanie, że źródełko to wytrysło spod pługa oracza. Nieodłączną częścią źródełka, jest Kaplica św. Rozalii to najstarsze miejsce kultu św. Rozalii w Polsce.

Kościółek Św. Rozalii wybudowany w XIX wieku mieści się w zagajniku, który jest pozostałością po dawnym lesie, zwanym Dębinką. W cieniu dębów i brzóz tego zagajnika, można zagłębić się w modlitwie, wypraszając łaski od św. Rozalii.

Święta Rozalia z historycznych przekazów wiadomo, że urodziła się w rodzinie książęcej na Sycylii, koło Palermo około 1130 r. Przez całe swoje życie umartwiała się, prowadziła życie pustelniczki, z dala od dworu i uciech świata. 4 września przypada święto parafialne, więc mieszkańcy wsi oraz przyjezdni z różnych miejsc gromadzą się o godzinie 9.00 przy kaplicy lub w kościele o godzinie 11.00 na uroczystej Sumie, aby modlić się do „Patronki od morowego powietrza i zaraźliwych chorób”.

W tej malowniczej miejscowości, przy źródełku św. Rozalii można zaczerpnąć wody życia na różne choroby, oczyścić się wewnętrznie od trosk, zmartwień, gniewu i smutku oraz wzmocnić się do zmagania się z trudami życiowymi. Warto więc odwiedzić to miejsce, może nawet we wrześniu…

simplelife